Actie Consensus

Deze actie consensus is een bindend kader voor geweldloze directe acties die ondernomen worden tijdens de Extinction Rebellion campagne. Als je deelneemt aan XR acties, dien je je aan deze actie consensus te houden.

  • We behandelen iedereen respectvol – elkaar, omstanders, de overheid & de politie.
  • We gebruiken geen geweld, fysiek of verbaal.
  • We dragen geen wapens of scherpe voorwerpen bij ons.
  • We nemen geen alcohol of drugs mee en zijn niet onder invloed tijdens acties.
  • We houden onszelf toerekeningsvatbaar voor onze acties.
  • We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf, we zijn allemaal deel van het team.
  • We zorgen goed voor de ander.

Wij voeren actie om mensen bewust te maken van de noodsituatie waarin de aarde zich bevindt. We voeren actie om dit land en de aarde, ons thuis, te beschermen. Wij komen in opstand tegen uitsterven omdat onze soort en de vele andere waarmee wij samenleven, worden bedreigd. We zullen samenwerken met en steun verlenen aan andere groepen en netwerken in Nederland en internationaal, door een combinatie van acties van verwantschapgroepen en grotere evenementen. Wij respecteren dat bewegingen divers zijn en wij kiezen voor verschillende tactieken in verschillende omstandigheden.

Wij zullen te allen tijde rekening houden met het publiek dat zijn normale dagelijkse bezigheden uitvoert. We zouden willen dat we het niet nodig vonden om te ontregelen, maar tegelijkertijd erkennen we dat het politieke, economische en sociale systeem waarin we leven ons ertoe heeft gedreven om ontregelende actie te voeren; we erkennen dat, tenzij acties worden ondernomen in steden en openbare plaatsen, de impact minimaal en lokaal zal zijn. Wij begrijpen dat de arbeiders die door onze acties kunnen worden ontwricht, afhankelijk zijn van hun baan om in hun levensonderhoud en dat van hun gezinnen te voorzien.

Wij zullen te allen tijde strikt geweldloos zijn in onze acties en communicatie met het publiek, de werknemers, de autoriteiten en elkaar. Wij zullen iedereen met waardigheid en respect behandelen. Wij erkennen dat geweldloosheid essentieel is voor onze campagne, maar erkennen ook dat het gebruik van geweldloosheid een voorrecht is dat niet voor iedereen beschikbaar is.

Wij zullen kalm en zorgvuldig handelen en ernaar streven mensen niet in gevaar te brengen.

Wij zullen geen actie ondernemen onder invloed van alcohol of drugs. Wij zullen ons op de hoogte stellen van de juridische gevolgen van onze handelingen en de verantwoordelijkheid daarvoor op ons nemen. Wij zullen onze regeneratieve cultuur in ere houden en voor onszelf en elkaar zorgen om doeltreffend te kunnen optreden.

Veiligheid zal te allen tijde een hoge prioriteit hebben.

Wij zullen onze acties zorgvuldig plannen en daarbij rekening houden met blokkades die van invloed kunnen zijn op noodroutes. Wij zullen ons verkeersplan raadplegen om deze eventualiteiten op te vangen. We zullen geen actie ondernemen tenzij we getraind zijn en ons bewust zijn van de gevolgen van onze acties.

Naast protest- en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties moedigen wij constructieve directe acties aan die oplossingen bieden voor de klimaat- en biodiversiteitscrises waarmee we geconfronteerd worden. We moedigen het creëren van een regeneratieve cultuur aan, die ons steunt als we ons richten op deze oplossingen in meer verbonden, coöperatieve gemeenschappen. We zullen verhalen vertellen over positieve verandering om anderen aan te moedigen in actie te komen. Dit zal een sterker verhaal opleveren dat een aanvulling is op ons verzet tegen mislukte business-as-usual benaderingen.

Als activisten in het Noorden van de Wereld erkennen wij collectief dat wij bevoorrecht zijn. Wij zijn voortdurend bezig te begrijpen wat dit betekent. Wij zijn solidair met de frontlinies voor sociale en ecologische rechtvaardigheid buiten Nederland en erkennen dat onze strijd met elkaar verbonden is.