De milieuproblemen door Smurfit Kappa Parenco

De papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in Renkum kent een aantal flinke milieuproblemen. Wij eisen dat de fabriek Planet Proof wordt en dus deze problemen voortvarend gaat aanpakken. De eerste actie richt zich op het enorme gebruik van bronwater met een verwoestend effect op de natuur. Maar er zijn meer problemen.

 1. Bronwatergebruik
  Parenco neemt maatregelen om het bronwater verbruik te verminderen maar het is niet genoeg. Nog altijd zo’n 5 miljard liter per jaar wordt er onttrokken uit de bodem van de Veluwe pal naast twee beschermde Natura-2000 gebieden; de Rijntakken en de Veluwe. De verlaging van de grondwaterstand is berekend door ingenieursbureau Tauw en zichtbaar gemaakt op deze kaart
 2. Geur-overlast
  De geur-overlast voor omwonenden is al lange tijd een bron van zorg. De GGD heeft in haar rapport geschreven: “stank Parenco gezondheidskundig onwenselijk is“.
  De Gemeente Renkum wil nieuwkomers voortaan waarschuwen over mogelijke overlast van de stinkende papierfabriek in het dorp.
 3. Uitstoot
  Parenco stoot stoffen uit middels de stookinstallaties, een afvalverbrandingsoven en een hulpketel op aardgas. De fabriek van Parenco is de grootste stikstof uitstoter van de provincie Gelderland. Broeikasgassen en ziekmakende uitstoot zijn een zorg voor de provincie die de normen flink wil aanscherpen voor deze fabriek.
 4. Biomassa
  Op het terrein van Parenco is een biomassa centrale. Biomassa stoot 20% meer broeikasgassen, fijnstof en stikstof uit dan de vuilste steenkoolcentrale.
 5. Geluid en trillingen
  De fabriek veroorzaakt geluidsoverlast en trillingen die door omwonenden worden ervaren. Voortvarend onderzoek naar de bronnen en oplossingen zijn nodig om de leefbaarheid te garanderen in de omgeving.
 6. Verkeer
  Alle vervoersbewegingen van oud-papier naar de fabriek en geproduceerd papier vanuit de fabriek zorgen voor veel transportbewegingen; 800 vrachtauto’s per dag! Naast uitstoot van (broeikas)gassen zorgt dit voor geluidsoverlast en veel drukte op de wegen rondom de fabriek.

Kortom, veel problemen rond deze fabriek die aangepakt moeten worden door investeringen van Smurfit Kappa en het verlenen van “Planet Proof” vergunningen door de provincie Gelderland.
Werk aan de winkel voor Smurfit Kappa en de provincie Gelderland!

bron: nubijparenco.nl